LXP Consulting

ForsidenSitemapKontakt osFå teksten læst op Dansk English

Du er her: Forside | Fonde og puljer

   

Fonde og puljer: EU's strukturfonde og regionale midler i Danmark

STRUKTURFONDSPROGRAMMER

LXP er ekspert i projekter, der modtager støtte fra Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Læs mere om Socialfonden.

Læs mere om Regionalfonden.
 

BAGGRUND FOR STRUKTURFONDENE

Den Europæiske Socialfond er et led i European Employment Stategy (EES), der udspringer af Amsterdamtraktaten og senere er blevet revideret i Lissabon-traktaten. Formålet er at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden – i stand til vedvarende økonomisk vækst med flere og bedre jobs og større social sammenhængskraft. Det ultimative mål er fuld beskæftigelse i 2010. Formålet med Socialfonden er, at den skal bidrage til at mindske de sociale og økonomiske forskelle i EU. Socialfonden bekæmper og forebygger ledighed og forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Overordnet er der følgende fokus for strukturfondene i perioden 2007-2013:

Mål 2: Regional konkurrenceevne og beskæftigelse
Mål 2-projekter omfatter både Den Europæiske Socialfond og Regionalfonden, og hele Danmark er omfattet af Mål 2.

Det strategiske mål med strukturfondsindsatsen er at understøtte:

1.   Lissabon-strategien
2.   Regeringens globaliseringsstrategi
3.   Den lokale og regionale vækst- og erhvervsudvikling

Fremover skal strukturfondsmidlerne anvendes i overensstemmelse med blandt andet Lov om erhvervsfremme, Fællesskabets strategiske retningslinjer og de nye rådsforordninger. Omdrejningspunktet bliver fire vækstkilder:

1.   Udvikling af menneskelige ressourcer
2.   Anvendelse af ny teknologi
3.   Etablering og udvikling af nye virksomheder
4.   Innovation, videndeling og videnopbygning

Strukturfondens aktiviteter skal være nyskabende og additionelle, dvs. supplerende til den eksisterende danske indsats på områderne.

Over en seks års periode støtter EU's strukturfonde danske projekter med omkring 492 millioner kroner hvert år. Sammenlagt med de danske projekters medfinansiering bliver det til projekter for over en milliard om året.

90 % af tilskuddene er fordelt til regionernes vækstfora, mens de sidste 10 % er den såkaldte konkurrenceudsatte pulje, som støtter nationale initiativer.
 

MERE INFORMATION OG LINKS

Regler og krav til strukturfondsprojekter: www.lxp.dk/regler-og-krav.htm

Officiel hjemmeside for Socialfonden og Regionalfonden: www.regionalt.dk

Lov om erhvervsfremme: Klik her.
 

REGIONALE MIDLER OG ANDRE FONDE OG PULJER

Udover støtte fra Socialfonden og Regionalfonden er det muligt at søge om midler fra Danmarks seks vækstfora.

Læs mere om regionale midler.

Læs mere om andre fonde og puljer.
 

MERE INFO PÅ VÆKSTFORAENES HJEMMESIDER

Få meget mere information på de seks vækstforas hjemmesider.

Region Sjælland
Vækstforum Sjælland
Vækstforummets hjemmeside
Vækstforumsekretariatets hjemmeside

Region Hovedstaden (inkl. Bornholm)
Vækstforum for Region Hovedstaden
Vækstforummets hjemmeside

Bornholms Vækstforum
Vækstforummets hjemmeside

Region Nordjylland
Vækstforum for Regional udvikling
Vækstforummets hjemmeside

Region Midtjylland
Vækstforum for Region Midtjylland
Vækstforummets hjemmeside

Region Syddanmark
Vækstforum for Region Syddanmark
Vækstforummets hjemmeside

Flere kontakter
Find flere kontaktinformationer til regioner og Erhvervs- og Byggestyrelsen her: www.ebst.dk/Kontaktside

 

FÅ VORES HJÆLP TIL DIT PROJEKT

LXP har indsigt i mange dele af et strukturfondsprojekt. Vi kan både hjælpe med at udarbejde ansøgninger (projektbeskrivelse og budget), varetage administrationen og rapportering samt rådgive om statsstøttehåndtering.

Læs mere om vores ydelser.

Vi kender reglerne og de krav, der stilles til de forskellige dele af projektet.

Vi beskæftiger os næsten udelukkende med strukturfondsprojekter. Vi har leveret konsulentydelser til mere end 75 projekter og anser i dag os selv som et af landets førende, når det gælder den administrative og regnskabsmæssige proces omkring et projekt.

Kontakt os og hør mere.

Copyright © LXP Consulting | Ørestads Boulevard 61F, 3. th. | DK-2300 København S | Tel.: (+45) 96 330 340